polisportivavirtusteramo.it

iSportFoto

Logo Virtus Teramo

Logo Virtus Volley

Logo Teramo in Vetta

Logo H2O

×

JFolder::create: Rilevato loop infinito

 

Leggi tutte le news

10 krokov ako zvládnuť daňové priznanie 2021

Daňové priznanie podávate na daňovom úrade, ktorý je príslušný podľa miesta vášho trvalého pobytu, prípadne podľa miesta, kde sa obvykle zdržujete. Do kedy zaplatiť daň V prípade, že budete platiť daň z príjmu, musíte daň zaplatiť najneskôr do 31.3. 2021.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňové priznanie - PFS

Daňový bonus na dieťa predstavuje daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktorým si môže daňovník zvýšiť mesačne mzdu (ak ho uplatňuje mesačne, v pracovnom pomere) alebo ktorým si môže daňovník znížiť daň (v podanom daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane).
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Nárok na daňový bonus

Daňový bonus Rok: 2021. Daňový bonus predstavuje úľavu na dani pre pracujúceho človeka, ktorý sa stará o nezaopatrené deti. Ide o daňové zvýhodnenie. Daňovníkovi zvyšuje plat o pevnú sumu. Nárok na daňový bonus má pracujúci, ktorý za rok zarobil minimálne 6 násobok minimálnej mzdy.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus - Daňové priznanie online

Na riadku 117 uplatní nárok na daňový bonus vo výške 408,96 € (272,64 € + 6 x 22,72 €). Na riadku 119 uvedie sumu daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom vo výške 545,28 € a na riadku 122 zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus vo výške 136,32 €.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na zaplatené úroky

Povinnosť nezamestnaného podať daňové priznanie. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je povinný podať daňovník, ak v priebehu roka 2020 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 207,10 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený vrátane príjmov zo zdrojov v zahraničí (dávky v nezamestnanosti sú príjmom oslobodeným od
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

DAŇOVÝ BONUS A PRÍJMY ZO ZAHRANIČIA - Porada

danovy bonus a danove priznanie
Ak si chce daňovník uplatniť daňový bonus v podávanom daňovom priznaní, je povinný preukázať vznik nároku príslušnými dokladmi, a to aj napriek tomu, že mu na základe tých dokladov už za časť roka uplatnil daňový bonus zamestnávateľ.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na dieťa 2021 - minimalnamzda.sk

Druhý oddiel sa povinne vypĺňa len vtedy, ak si daňovník nepodáva daňové priznanie sám, ale ho podáva za neho niekto iný. Daňový bonus a nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku v daňovom priznaní. Niektorí daňovníci si môžu uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku. Jej výška
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Výpočet a vyplnenie daňového priznania | Účtovná jednotka

danovy bonus a danove priznanie
Kto vyplní daňové priznanie k dani z príjmov - typ A. Toto daňové priznanie vyplnia všetci daňovníci, ktorý v roku 2020 dosiahli príjmy iba zo závislej činnosti - podľa § 5 zákona o dani z príjmov (t.j. zamestnanie, dohody). V prípade, že ste v roku 2020 dosiahli aj iné ďalšie príjmy, vyplníte daňové priznanie k dani z príjmov - typ B.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daň z príjmu fyzických osôb - typ A, B (tlačivo) | Finance.sk

danovy bonus a danove priznanie
Ak si daňovník predložil takéto doklady svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie za rok 2020 - odpočet daňovej straty z minulých rokov. Daňové priznania.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Kedy sa vypláca daňový bonus? - Modrý koník

danovy bonus a danove priznanie
Jozef Mihál - Daňové a odvodové tipy, Blogy, semináre, školenia, informácie, zmeny
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Ako vyplniť daňové priznanie ak máte príjem zo zahraničia

(5) Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením potvrdenia vystaveného veriteľom podľa osobitného predpisu 122ab) a čestným vyhlásením o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Dane | Tlačivá na stiahnutie

Daňový bonus na úroky z hypotéky je možné uplatniť vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 € za kalendárny rok. Nárok na daňový bonus je súčasne limitovaný aj výškou úveru (z ktorého sa počíta úrok), a to sumou 50 000 €. Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2020

Daňovník má nárok na daňový bonus, pretože dosiahol výšku ročných zdaniteľných príjmov vo výške aspoň 3 480 € podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Má nárok na dvojnásobný daňový bonus, keďže dieťa má do 6 rokov - 45,44 € mesačne, resp. 545,28 € ročne. Príklad na daňový bonus - dieťa nad 6 rokov
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňové priznanie formulár typ A - Daňové priznanie online

Po vyplnení daňového priznania sa dozviete výšku dane, ktorú máte zaplatiť alebo výšku daňového preplatku, daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP, daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a zamestnaneckej prémie, ktorá Vám má byť vrátená (podrobne v záložke Zaplatenie dane).
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

 

Vai agli eventi