polisportivavirtusteramo.it

iSportFoto

Logo Virtus Teramo

Logo Virtus Volley

Logo Teramo in Vetta

Logo H2O

×

JFolder::create: Rilevato loop infinito

 

Leggi tutte le news

Daňový portál

Jak velký je daňový bonus: velikost daňového bonusu se odvíjí od výše daně z příjmu, kterou jste povinni zaplatit a od výše daňového zvýhodnění na děti, daňový bonus může být ročně až 15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě, 24 204 Kč za třetí a každé další dítě, zaměstnaní můžou slevu uplatňovat měsíčně ve výši 1 267 Kč na
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňové priznanie - PFS - financnasprava.sk

Daňovník, ktorý si uplatnil nárok na daňový bonus v plnej sume u zamestnávateľa, už k daňovému priznaniu doklady preukazujúce vznik nároku na daňový bonus neprikladá. Otázka č. 19 - Dieťa umiestnené v zariadení s celoročným pobytom Má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré je pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na základe rozhodnutia súdu
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus-doklady - Porada

Fóra Papierovačky, doklady, paragrafy. Daňový bonus na manželku . zdewma. 15. máj 2020. Prosím Vás viete mi niekto poradiť ?Dnes manžel bol podpisat výpoveď a zamestnávateľ len tak oznámil na jeho otázky čo je daňovým bonusom ,že mu to nepodal napriek tomu že ma stým nahlil nech mu čim skôr donesiem potrebné papiere .Tak mu dal tie papiere na daňový bonus nech si to
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

§ 37 Spôsob preukazovania nároku na | Kariéra v kocke

Doklady na uplatnenie daňového bonusu. Zamestnanec si chce v rámci ročného zúčtovania dane uplatniť daňový bonus. Je potrebné nárok na daňový bonus dokladovať potvrdením z úradu práce alebo stačí rodný list dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy?
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Vím, jak na | Daně, dávky, důchody i doklady

Daňový bonus-doklady. 26.03.12 23:33. zdeník. Sledovať zdeník. Bodov: 1 Príspevky: 83 Členom od: 09.11.05 Profil; Sukromna sprava; zdeník. Chcem sa spýtať, keď chcem zamestnancovi-rodičovi vyplatiť DB (v ročnom zúčtovaní) na ženatého syna (v spoločnej domácnosti), aké doklady potrebujem od zamestnanca? Pravidlá a tipy Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na dieťa v roku 2020 | Podnikajte.sk

daňový bonus doklady
príjmové a výdavkové pokladničné doklady (príjem hotovosti do pokladne, výdaj hotovosti z pokladne), faktúry (dodávateľská faktúra - dodávateľ fakturuje dodávku tovaru alebo služieb, odberateľská faktúra - fakturuje sa odberateľovi dodaný tovar alebo služby), dobropisy (na ich základe sa po vzájomnej dohode alebo na základe reklamácie vracia buď celá suma z
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Dokladovanie daňového bonusu na dieťa po novom | Články

nároku na daňový bonus je potrebné, aby daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus predložil zamestnávateľovi doklady, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom - potvrdenie o návšteve školy, a tiež dokladom, ktorým je rozhodnutie Ministerstva školstva SR, že štúdium alebo výuþba na tejto zahraninej škole je svojím . 3 rozsahom a úrovňou
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Mzdové centrum - Ukončenie štúdia a daňový bonus

Doklady na uplatnenie daňového bonusu. Ak zamestnankyňa poberá daňový bonus na dieťa, je slobodná, žije s druhom, ktorý je otcom dieťaťa, je potrebné k daňovému bonusu aj rozhodnutie zo súdu alebo dohoda zo súdu alebo čestné prehlásenie od druha, že nepoberá daňový bonus?
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

K daňovému priznaniu treba priložiť všetky doklady o príjmoch

Navštivte modernizovaný daňový portál. Aktuality a upozornění . 22.1.2021. Informace k Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Ustanovení § 38da odst. 4 zákona o daních z příjmu vymezuje okruh plátců daně, kteří jsou povinni podání učinit elektronicky. Nový EPO formulář bude zveřejněn v březnu
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na manžela/manželku | mojedane.sk

Doklady potřebné pro uznání daňového bonusu. K tomu, abyste daňový bonus získali samozřejmě potřebujete i náležité dokumenty: kopii rodného listu dítěte / výpis z rodného listu; potvrdení o návštěvě školy
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na zaplatené úroky - Jozef Mihál - Daňové a

Finančnímu úřadu musíte v prvé řadě doložit nárok na daňový bonus. Konkrétní doklady, které jsou potřeba pro uplatnění nároku na vrácení měsíčního nebo ročního daňového bonusu, bohužel nestanoví ani zákon o daních z příjmů ani daňový řád. Finanční úřad po vás tak může chtít doložit veškeré
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Kto má nárok na daňový bonus - Ako vybaviť - Užitočná

daňový bonus doklady
V súvislosti so začiatkom nového školského roka musia zamestnanci, ktorí si u zamestnávateľa uplatňujú daňový bonus na študujúce deti, predložiť doklady o ich ďalšom štúdiu. Ak vyživované dieťa zamestnanca ešte do konca augusta nedovŕšilo 16 rokov veku, považuje sa za dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku. Do tohto obdobia nie je potrebné štúdium
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na dieťa v roku 2021 - aká bude jeho výška a

daňový bonus doklady
Daňový bonus na zaplatené úroky. Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky pos Výška daňového bonusu na zaplatené úroky. Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus: limit, nárok, jak se počítá | Vím, jak na

Daňový bonus si zamestnanec môže uplatniť aj spätne pri ročnom zúčtovaní, resp. pri podaní daňového priznania, ak úhrn jeho ročných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 dosiahne výšku aspoň 2¤430 eur. V roku 2015 to bolo 2¤280 eur. Živnostníci si uplatňujú daňový bonus v daňovom priznaní. Prílohou daňového priznania sú aj doklady
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

 

Vai agli eventi