polisportivavirtusteramo.it

iSportFoto

Logo Virtus Teramo

Logo Virtus Volley

Logo Teramo in Vetta

Logo H2O

×

JFolder::create: Rilevato loop infinito

 

Leggi tutte le news

Nárok na daňový bonus - podpora.financnasprava.sk
Výška daňového bonusu Od 1.1.2019 je výška daňového bonusu 22,17€/mesiac - t. j. 266,04€ ročne. Výbornou správou pre rodičov s deťmi do 6 rokov je, že od 1.4.2019 majú nárok na dvojnásobný daňový bonus, t. j. 44,34 € mesačne - t. j. 532,08 ročne.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňovy bonus na dieťa do 6 rokov - Modrý koník
V roku 2020 je výška daňového bonusu 22,72€, v roku 2021 sa má zvýšiť na 23,22€ a ak mal byť dvojnásobok za zrušené obedy, tak suma bonusu mala byť 46,44€. Ale p. Viskupič a celá vláda sa rozhodli, že od 1.7.2021 bude mesačne bonus v sume 22,17€, a pracujúcim rodičom dajú 1,7 násobok tejto sumy, t.j. 37,69€.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Základné čísla v daňovom priznaní za rok 2019
Daňový bonus od 1. apríla 2019 - na dieťa do 6 rokov S účinnosťou od 1. apríla 2019 oproti súčasnému stavu (22,17 eur na vyživované dieťa mesačne) sa zvýšila suma daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do šiestich rokov veku, na sumu 44,34 eur mesačne na každé takéto vyživované dieťa.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na dieťa v roku 2021 - Mojedane.sk zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov
Daňový bonus je uplatniteľný odo dňa narodenia dieťaťa až do veku 25 rokov, ak je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole. Výška daňového bonusu. Od 1.1.2020 sa daňový bonus zvyšuje na sumu 22,72 € mesačne.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na dieťa? Koľko a ako v roku 2020
Daňovník má nárok na daňový bonus, pretože dosiahol výšku ročných zdaniteľných príjmov vo
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňovú výhodu na dieťa štát zvýšil v tomto roku rodičom až
Od 1. apríla 2019 si rodičia detí do 6 rokov prilepšia. Na tieto deti im štát prizná dvojnásobný daňový bonus.To znamená, že rodič, ktorý si uplatňuje daňový bonus, napr. na 3 - ročné dieťa, dostane od apríla daňový bonus vo výške 44,34 €.Dvojnásobný daňový bonus si môže uplatniť rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Obedy zadarmo končia. Mestá sú dôrazne proti - Ľudia
Dvojnásobný daňový bonus. Obedy zadarmo má od januára 2021 nahradiť zvýšený daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov. Nateraz naň majú nárok len pracujúci rodičia detí do šesť rokov. Daňový bonus na jedno dieťa nad šesť rokov bude 45,44 eura mesačne. Ročne je to 545,28 eura. Pri dvoch deťoch vyše tisíc eur.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Od apríla je zvýšený daňový bonus na dieťa, ale na výplate
Výška daňového bonusu na dieťa Daňový bonus v roku 2020 sa vypláca vo výške 22,72 € mesačne na každé jedno nezaopatrené a vyživované dieťa. Zároveň, ak máte dieťa do 6 rokov, jeho výška sa zdvojnásobuje, teda pre rok 2020 je to 45,44 € mesačne. Doklady potrebné pre uznanie daňového bonusu
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na dieťa v roku 2020 - Ekonoom.sk
Od 1.4.2019 sa daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov zvýšil na sumu dvojnásobku "štandardného" daňového bonusu a bol 44,34 eura mesačne na jedno dieťa vo veku do 6 rokov. Zvýšený daňový bonus sa poslednýkrát uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Mzdové centrum - VI. Daňový bonus na rok 2021 zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov
Zamestnankyni bol uplatnený daňový bonus na dieťa vo firme, kde pracovala tri mesiace, ale zárobok za celý rok nebol 6-násobok minimálnej mzdy, teda jej nevznikol nárok na daňový bonus, bude si sama r
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na dieťa v roku 2020 | EASY START s.r.o.
Zvýšený daňový bonus od 1 do 5 rokov je možné uplatniť aj za mesiac, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov veku. Daňový bonus na zaplatené úroky. Tento daňový bonus si môže daňovník v daňovom priznaní uplatniť v prípade ak má do 35 rokov a uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie po 31.12.2017. Daňovník si daňový bonus môže
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Ako sa mení daňový bonus na dieťa v roku 2021? - Akčné mamy
Zamestnanec má jedno dieťa, ktoré 5.11.2019 dovŕši vek 6 rokov. Na toto dieťa si od 1.1.2019 uplatňuje daňový bonus. Túto skutočnosť zamestnanec uviedol vo Vyhlásení, ktoré podpísal u zamestnávateľa do 31.1.2019 a priložil kópiu rodného listu dieťaťa.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Dvojnásobný daňový bonus od 01. 04. 2019 | KROS zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov
Daňový bonus je v súčasnosti v sume 21,56 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ročný daňový bonus predstavuje sumu 258,72 eur. Od apríla by sa mal zvýšiť rodičom detí do 6 rokov daňový bonus o sumu 22,17 eur mesačne. Obedy zadarmo - škôlkari už od januára 2019
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

 

Vai agli eventi