polisportivavirtusteramo.it

iSportFoto

Logo Virtus Teramo

Logo Virtus Volley

Logo Teramo in Vetta

Logo H2O

×

JFolder::create: Rilevato loop infinito

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na manžela/manželku | mojedane.sk

daňový bonus na manželku 2017
Daňový bonus. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Ak je základ dane daňovníka v roku 2017 rovný alebo je nižší ako 19 809 eur, Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na manželku 2018 - Modrý koník

Uplatniť si bonus je možné len na manžela/manželku, ktorý/ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období nemal/nemal príjem vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane, tzv. „nezdaniteľné minimum" (pre rok 2020 je to 4 035,84 €) a splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus v roku 2017 | Podnikajte.sk

Na vašej dani z príjmov môžete ušetriť vyše 700 eur. Medzi daňové zvýhodnenie, ktoré vám môže znížiť základ dane z príjmu a tým aj celú daňovú povinnosť, patrí tzv. nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela. Najčastejšie sa toto daňové zvýhodnenie uplatňuje, keď je jeden z manželov na rodičovskej dovolenke.

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Jak je to s uplatněním slevy na manželku či manžela za rok

Zamestnanec nemá nárok na daňový bonus na študujúcu manželku, pretože v zmysle § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus je na vyživované nezaopatrené dieťa daňovníka, ktorým však manželka vo vzťahu k manželovi nie je.

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Zľava na manželku v daňovom priznaní 2019 a 2020 | Finance.sk

@sofia1 Na daňový bonus nárok má, od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo, treba vydokladovať rodným listom, kde partner figuruje ako otec. Nemá nárok na odpočítateľnú položku na manželku, logicky, keďže nie si manželka.

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Nárok na daňový bonus - podpora.financnasprava.sk

Aby ste si mohli uplatniť daňový bonus na manžela, resp. manželku, musíte splniť aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: s manželom, resp. manželkou žijete v jednej domácnosti; manžel, resp. manželka sa stará o dieťa do dovŕšenia 3, prípadne 6 rokov dieťaťa;

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Mzdové centrum - Daňový bonus - študujúca manželka

Minimálna ročná suma zdaniteľného príjmu na uplatnenie nároku na daňový bonus je v roku 2017 vo výške 2 610 eur. Minimálna mesačná suma zdaniteľného príjmu na uplatnenie nároku na daňový bonus je v roku 2017 v sume 217,50 eur.

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus a výhody pro rodiny s dětmi v roce 2018

daňový bonus na manželku 2017
Podľa §33 ods.1 Zákona o dani z príjmov si môže uplatniť nárok na daňový bonus daňovník na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Tzn.,že bonus si môže uplatniť aj otec dieťaťa,ak s ním žije v spoločnej domácnosti (nie je podstatné,že má trvalý pobyt inde).

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňová sleva 2017 na dítě, na manželku, na studenta a

Daňový bonus v roce 2017 a 2018. Pro rodinu s jedním dítětem je daňový bonus za rok 2017 úhrnem 13 404 Kč ročně. Pokud se dítě narodilo během roku, mají rodiče na bonus nárok i za měsíc narození. Na druhé dítě dostanou 19 404 Kč ročně a na třetí a další dítě 24 204 Kč ročně.

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na manželku - študentku denného štúdia

daňový bonus na manželku 2017
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, daňový bonus U zamestnávateľa pracuje od augusta 2017 a dovtedy pracoval u iného slovenského zamestnávateľa. V roku 2017 mal iba príjmy zo závislej činnosti u terajšieho a predchádzajúceho zamestnávateľa.

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňový bonus na manželku - Porada

Daňový bonus v roku 2018: 21,56 eura/mesiac. 258,72 eura/rok. Nárok na daňový bonus (ak dosiahnete za rok 2018 príjmy vyššie ako 2 880 eur). Ide o 6-násobok minimálnej mzdy (6×480 eur) platnej v roku 2018. SZČO musí mať zároveň kladný základ dane z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, teda nie daňovú stratu. 2 880 eur

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Môžem si uplatniť daňový bonus na manžela/manželku? | MILOTA

daňový bonus na manželku študujúcu na VŠ Príspevkov: 4, Posledný príspevok: 09.03.14 DAŇ Z PRÍJMOV - nezdaniteľná časť na daňovníka / manžela / manželku / daňový bonus

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Verejná správa SR - Daňový bonus - študujúca manželka

Daňový bonus na na Vašu manželku by si mohol uplatniť jeden z jej rodičov pod podmienkou, že v uvedenom období žili spolu v jednej domácnosti a zároveň manžel dieťaťa (teda Vy) nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods.2 písm.a) Zákona o dani z príjmov.

 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

 

Vai agli eventi