polisportivavirtusteramo.it

iSportFoto

Logo Virtus Teramo

Logo Virtus Volley

Logo Teramo in Vetta

Logo H2O

×

JFolder::create: Rilevato loop infinito

 

Leggi tutte le news

Peňažná výhra - Porada

účtovanie peňažnej výhry Zdaneniu podliehajú peňažné aj nepeňažné výhry, z ktorých je tiež potrebné odviesť poistné na zdravotné poistenie.
 

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňové centrum - Ceny a výhry z daňového hľadiska

účtovanie peňažnej výhry Ako účtovať zábezpeku. Účtovná jednotka je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej ako zákon o účtovníctve) povinná účtovať účtovné prípady v účtovných knihách na základe účtovných dokladov, ktoré dokumentujú skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Finančná výhra vo firme a jej zdaňovanie | Podnikajte.sk

Účet 343 Daň z pridanej hodnoty: Účet S premenlivým zostatkom. Na ťarchu účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Výhra | otazkyodpovede.sk

Zdanenie a vyplatenie peňažnej výhry Spoločnosť chce vyplatiť študentom za účasť v študentskej súťaži vyhlásenej spoločnosťou odmenu. Akou formou?  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

PayPal - ako ho účtovať v účtovníctve? | Ľudskou rečou

účtovanie peňažnej výhry Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny. Výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, a obdobné výhry zo zahraničia, sú od dane z príjmov oslobodené v plnej výške, a to podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov. Ostatné výhry alebo ceny sú oslobodené od dane  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Nepeňažná výhra vo firme a jej zdaňovanie | Podnikajte.sk

alebo na účtovanie o zák azkovej výrobe, sa účtuje ako o zásobách vlastnej výroby. Vynaložené náklady na výstavbu nehnuteľnosti na predaj sa aktivujú na ťarchu účtu 121 - Nedokončená výroba a v prospech účtu 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby. Zmenou účtovania zákazkovej výroby v § 30 opatrenia od 1.1.2 011 sa  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Účtovanie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

účtovanie peňažnej výhry Účtovanie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj 20.10.2020. Ustanovenie § 30d postupov účtovania („PÚ") upravuje účtovanie stavebnej výroby, ktorá nespĺňa podmienky pre zákazkovú výrobu, teda ide o výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj.Účtovanie sa zvyčajne aplikuje pri výstavbe bytových domov, keď zhotoviteľ stavia dom na účely predaja (bytov).  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Ekonomické právne informácie - I. Ceny a výhry - základné

účtovanie peňažnej výhry V prípade peňažnej ceny alebo výhry plynúcej zo zdrojov na území SR, je platiteľ dane (napr. organizátor alebo usporiadateľ súťaže) povinný vykonať zrážku dane, pričom ide o nasledovné druhy výhier:  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Mzdové centrum - Zdanenie a vyplatenie peňažnej výhry

účtovanie peňažnej výhry Príklad na zdanenie a účtovanie nepeňažnej výhry vo firme Z firemného mobilu bola odoslaná SMS správa, ktorá tým firmu zapojila do žrebovania o osobný automobil. Výsledkom žrebovania bolo, že firma auto vyhrala a predstavuje pre ňu nepeňažnú výhru. Hodnota auta, ktorú firme oznámil organizátor súťaže bola 11 500 eur.  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Daňové centrum - Účtovanie výhry v zamestnaneckej súťaži

účtovanie peňažnej výhry Účet 315 Ostatné pohľadávky: Účet Aktivní. Účtujú sa ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napr reklamácie voči dodávateľom, ná  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny

Podľa § 43 ods. 10 zákona o dani z príjmov je zrážku dane z peňažnej výhry povinný vykonať platiteľ dane (organizátor reklamnej súťaže) a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní výhry v prospech daňovníka - výhercu. Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Ekonomické právne informácie - Prijaté a poskytnuté dary v

peňažné výhry sú zdaňované zrážkovou daňou - ale kukni § 43 presne to bude uvedené v potvrdení od organizátora súťaže  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Reklamné súťaže a výhry | Účtovníctvo a dane

Zdanenie nepeňažnej výhry. Výhra za animovaný film v Číne. Výhra pre zamestnancov inej spoločnosti. Zdanenie opakovanej výhry do 350 eur v zamestnaneckej súťaži. Nepeňažná výhra a jej daňové aspekty. Zdanenie výhry zamestnanca v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom.  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

Zaúčtovanie výhry - reklamná kampaň

účtovanie peňažnej výhry Účtovanie prijatého vecného daru alebo daru vo forme poskytnutej služby Ak podnikateľ prijme dar vo vecnej forme (napríklad počítač, tlačiareň) alebo vo forme poskytnutých služieb, účtuje do peňažného denníka dar v cene, ktorá je uvedená v darovacej zmluve.  

Vai agli eventi

 

Leggi tutte le news

 

Vai agli eventi